Vergunningen en andere overheidstoestemmingen

Beide partijen in het bestuursrecht – overheid en ondernemer / burger – hebben te maken met allerlei benodigde overheidstoestemmingen. Het gaat niet alleen om het bestemmingsplan en vergunningen, maar ook om andere regels en toestemmingen. Regelmatig komt er bovendien privaatrechtelijke toestemming van de overheid aan te pas, bijvoorbeeld voor het gebruik van overheidsgrond. Voor succes is van groot belang dat alle benodigde toestemmingen en toepasselijke regels, tijdig en goed worden toegepast.

Voor een effectieve toepassing moet eerst een gedegen inschatting gemaakt worden van de slagingskansen, creatief worden meegedacht over oplossingen, en moet een realistische planning worden aangehouden. Door zijn brede ervaring met (grotere) projecten en complexe dossiers, is mr Stephan Haak uw juiste partner om hierin te adviseren, te ondersteunen en zo nodig te procederen.

Als overheid heeft u bijzondere zorg voor het algemeen belang, zorgvuldigheid, en het uitvoeren van democratisch tot stand gekomen beleid. Als jurist met vele jaren ervaring in het adviseren en begeleiden van overheden, is mr. Haak uw juiste partner in de meeste bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke kwesties en taken. Hij heeft ruime ervaring met de gehele beleidscyclus: beleidsvorming, omzetten in regels, toepassen van regels in handhaving en vergunningen, het procederen bij de rechter, en het terugkoppelen van praktijk naar bijsturing. Verder heeft hij ruime ervaring met alle functies die er aan te pas komen: het bijstaan van burgemeester en wethouders tot en met de handhaver op straat.

Als bedrijf of particulier die toestemming van de overheid nodig heeft, ontkomt u vaak niet aan goed advies en begeleiding. Een architect of bouwkundige kan meestal goed een gewone bouwaanvraag verzorgen. Anders wordt het als u iets wilt dat afwijkt van de regels. Bij dingen die complex zijn, of moeilijk liggen bij de overheid, heeft u gespecialiseerd advies en begeleiding nodig. Dit geldt te meer als de overheid op u reageert met handhaving (bestuursdwang, dwangsom, boete). Mr. Haak heeft zeer veel ervaring met het bijstaan van bedrijven en particulieren die op wat voor manier dan ook te maken krijgen met de overheid. Hierbij houdt hij uw belang voor ogen, dat het vaak verstandiger is om vooruit te kijken en te beïnvloeden, dan om een confrontatie aan te gaan. Soms is een procedure voor de rechter toch onvermijdelijk. Ook daar heeft mr. Haak de benodigde ervaring mee

Contact gegevens

Haak Advocatuur
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
T 030-220 5659
M 06-2497 0468
F 030-220 5659
E

Route