Cursus en Voorlichtingen

Juridische begeleiding is vaak onontbeerlijk. Evengoed is het in voorkomende gevallen ook effectief / efficiënt om juridische kennis en vaardigheden over te brengen op eigen mensen die de boel in de alledaagse praktijk moeten uitvoeren.

Denk hierbij aan openbaar bestuurders die wetgeving, beleid en besluiten vaststellen, ambtenaren die dit voorbereiden en uitvoeren. Maar ook aan mensen die vaak met de overheid te maken hebben, zoals architecten, makelaars of vergunningmanagers bij bedrijven. In verband met specialisatie (overheid, bestuursrecht, omgevingsrecht) en ervaring, is mr. Haak regelmatig docent c.q. voorlichter op deze gebieden. Hij verzorgt cursussen op het gebied van algemeen bestuurs(proces)recht, openbaarheid van bestuur, omgevingsrecht en verkeersbesluitenrecht. Naast vaste / terugkerende docentschappen geeft mr. Haak ook cursussen op maat. Hierbij staan uw doelen en wensen uiteraard centraal. Leidraad bij elke cursus is gedegen kennisoverdracht, gericht op de praktijk, en met optimale interactie. Hierbij gaat het om behandeling van leerdoelen en praktijkvragen, concretisering in casussen, voorbeelden, modellen en voortdurende wisselwerking tussen docent en cursisten.

Contact gegevens

Haak Advocatuur
Niasstraat 1
3531 WR Utrecht
T 030-220 5659
M 06-2497 0468
F 030-220 5659
E

Route