Overig bestuursrecht

Door zijn ruime ervaring in meerdere bestuursrechtelijke gebieden, en vanwege de expertise in het bestuursprocesrecht, kan mr. Haak u goed bijstaan op verschillende bestuursrechtelijke gebieden. Sommige onderwerpen komen bij elke tak van het bestuursrecht aan de orde, zoals Wet openbaarheid van bestuur. Andere onderwerpen vormen eigen specialistische takken van sport, zoals bijvoorbeeld onderwijsrecht of sociale zekerheid.

Mr Haak heeft de nodige ervaring met verschillende bestuursrechtelijke
onderwerpen. Indien de zaak een meer gespecialiseerde jurist vergt, werkt mr. Haak met een dergelijke specialist samen, of verwijst hij tijdig en gericht.

Contact gegevens

Haak Advocatuur
Niasstraat 1
3531 WR Utrecht
T 030-220 5659
M 06-2497 0468
F 030-220 5659
E

Route