Handhaving

Handhaving (bestuursdwang, dwangsom, boete) is een vak apart. Steeds vaker wordt naleving van de regels ook werkelijk afgedwongen. Zowel voor de handhavende overheid als voor degene die er mee te maken krijgt (bedrijf, particulier), is het zaak om (juridisch) sterk op te treden.

Mr. Stephan Haak heeft meer dan 20 jaar ervaring met bestuursrechtelijke handhaving. Zowel burger/ bedrijf als overheid worden gedegen, effectief en efficiënt bijgestaan.

Als overheid wordt u geacht de regels ook te handhaven (beginselplicht tot handhaven). Op de eerste plaats moet de handhaving in individuele gevallen goed worden aangepakt: goede controle, voorwaarschuwing, toepassing bestuursdwang of dwangsom, en inning kosten. Op de tweede plaats dient het handhavingsinstrumentarium op orde te zijn: handhaafbare regels, goed beleid, en goede monitoring. Mr. Haak heeft ruime ervaring met alle facetten van handhaving. Hierbij horen handhaafbaarheidstoets op regels, verzorging van  handhavingsbeleid, aansturing van toezicht, uitvoering (aanschrijvingen) en verdediging bij de rechter.

Als ondernemer / particulier kunt u te maken krijgen met een handhavende overheid (bestuursdwang, dwangsom, boete). Het is zaak om zo vroeg en zo verstandig mogelijk een analyse van uw positie te maken, en de strategie te bepalen. Soms is het handhavingsbesluit af te houden of onderuit te halen. Soms is legalisatie mogelijk. Soms is het het verstandigste om eieren voor je geld te kiezen. Mr. Haak kan uw kansen goed inschatten, waarmee vaak grote kosten en gedoe zijn te voorkomen / de schade aanzienlijk te beperken. Ook heeft mr Haak veel ervaring in het verdedigen van de benadeelde van een overtreding (de buurman, de derde – belanghebbende).

Contact gegevens

Haak Advocatuur
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
T 030-220 5659
M 06-2497 0468
F 030-220 5659
E

Route