Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Voor projecten en het voeren van ruimtelijk beleid zijn vaak omgevingsvergunningen en/of bestemmingsplanherzieningen benodigd. Hiermee heeft mr. Haak ruime ervaring, zowel met de inhoud en de procedure, als met de praktische aanpak. De ervaring bestaat onder andere uit het professioneel begeleiden vanuit uw organisatie: uitbesteding aan stedenbouwkundig bureau en/of interne totstandkoming. Verder heeft mr. Haak veel kennis van en ervaring met het opstellen van de inhoud van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, en met het juridisch verdedigen er van.

Denk aan welke voorschriften moeten of juist niet mogen worden gesteld, aan het nodige onderzoek, en aan het bewaken van de consistentie en houdbaarheid van het geheel. Tenslotte heeft mr Haak veel ervaring in het verdedigen of juist aanvechten van besluitvorming bij de rechter. Een analyse van de benodigde juridische toestemmingen en inhoud daarvan is het begin van elke controle over de juridische kwaliteit.

Contact gegevens

Haak Advocatuur
Niasstraat 1
3531 WR Utrecht
T 030-220 5659
M 06-2497 0468
F 030-220 5659
E

Route