Opstellen regels en beleid

Mr. Haak heeft ervaring met de gehele beleidscyclus. Doelen en programma uitwerken in beleid, het vertalen van beleid in regels, beleidsnota’s en besluitvorming, het implementeren daarvan, het uitvoeren daarvan in de vorm van vergunningen en handhaving, en het zo nodig aanpassen van regels en beleid.

Het opstellen en begeleiden van wetgeving (vaak verordeningen en bestemmingsplannen) en beleid, vereist kennis van de materie, een realistische omgang daarmee, maar ook juridische accuratesse. Mr. Haak kan uw beleidswensen nader vormgeven, en ook juridische toetsen verrichten. Daarnaast kan mr. Haak de besluitvorming begeleiden / ter hand nemen.

Contact gegevens

Haak Advocatuur
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
T 030-220 5659
M 06-2497 0468
F 030-220 5659
E

Route