Overheid en schadevergoeding

Optreden van de overheid brengt soms schade met zich mee. Denk aan wegafsluitingen, ingrijpende projecten, of het afpakken van bouwrechten in een bestemmingsplan. Als overheidsoptreden niet kan worden aangepast, komt schadevergoeding in beeld. Juridisch is dit bekend als planschade, bestuurscompensatie of onrechtmatige overheidsdaad. Mr. Haak heeft ruime ervaring met schadeclaims tegen  de overheid.

Contact gegevens

Haak Advocatuur
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
T 030-220 5659
M 06-2497 0468
F 030-220 5659
E

Route